Cita previa asistencia: 982 820 920

Urgencias veterinarias: 600 940 226

Idiomas ES GL EN

Idiomas ES GL EN

Artículos de la categoría:
Investigación

Ensaios multidisciplinares

perro de investigación

Desde os diferentes servizos do hospital, desenvólvese un amplo abanico de liñas de investigación que con frecuencia presentan unha implicación multidisciplinar. Así, relacionado co ámbito da cirugía e a traumatología estúdase a avaliación de biomateriales de osteosíntesis de gran importancia nos procesos de reparación ósea.

O servizo de diagnóstico por imaxe está involucrado no desenvolvemento do coñecemento sobre anatomía radiográfica da fauna silvestre e distintos aspectos da ecografía vascular.Tamén se realizan ensaios sobre a seguridade e eficacia de diversos protocolos anestésicos en veterinaria.

Leer más »

Ensayos Multidisciplinares

perro de investigaciónDesde los diferentes servicios del hospital, se desarrolla un amplio abanico de líneas de investigación que con frecuencia presentan una implicación multidisciplinar. Así, relacionado con el ámbito de la cirugía y la traumatología se estudia la evaluación de biomateriales de osteosíntesis de gran importancia en los procesos de reparación ósea.

El servicio de diagnóstico por imagen está involucrado en el desarrollo del conocimiento sobre anatomía radiográfica de la fauna silvestre y distintos aspectos de la ecografía vascular.También se realizan ensayos sobre la seguridad y eficacia de diversos protocolos anestésicos en veterinaria.

Leer más »
Consulta la actualidad de la Fundación Pública Galega Rof Codina y otras noticias de interés sobre docencia, asistencia e investigación veterinaria y biomédica.