Cita previa asistencia: 982 820 920

Urgencias veterinarias: 600 940 226

Idiomas ES GL EN

Idiomas ES GL EN

Ensaios multidisciplinares

perro de investigación

Desde os diferentes servizos do hospital, desenvólvese un amplo abanico de liñas de investigación que con frecuencia presentan unha implicación multidisciplinar. Así, relacionado co ámbito da cirugía e a traumatología estúdase a avaliación de biomateriales de osteosíntesis de gran importancia nos procesos de reparación ósea.

O servizo de diagnóstico por imaxe está involucrado no desenvolvemento do coñecemento sobre anatomía radiográfica da fauna silvestre e distintos aspectos da ecografía vascular.Tamén se realizan ensaios sobre a seguridade e eficacia de diversos protocolos anestésicos en veterinaria.

Desde a unidade de anatomía patológica faise fincapé na investigación de técnicas morfopatológicas para o diagnóstico de enfermidades nos animais domésticos, salvaxes e peces.

Na ampla esfera da medicina veterinaria destacan os traballos relacionados co estudo e envejecimiento cerebral e a neurodegeneración aplicados á enfermidade de Alzheimer. Outras lineas orientan os seus esforzos cara ao área da medicina e sanidade das especies silvestres ou ao coñecemento das alteracións do metabolismo mineral e óseo.

 

Noticias Recientes

Reciba un aviso cuando publiquemos noticias nuevas

Reciba un aviso cuando publiquemos noticias nuevas

Consulta la actualidad de la Fundación Pública Galega Rof Codina y otras noticias de interés sobre docencia, asistencia e investigación veterinaria y biomédica.