Cita previa asistencia: 982 820 920

Urgencias veterinarias: 600 940 226

Idiomas ES GL EN

Idiomas ES GL EN

Ensaios multidisciplinares

perro de investigación

Desde os diferentes servizos do hospital, desenvólvese un amplo abanico de liñas de investigación que con frecuencia presentan unha implicación multidisciplinar. Así, relacionado co ámbito da cirugía e a traumatología estúdase a avaliación de biomateriales de osteosíntesis de gran importancia nos procesos de reparación ósea.

O servizo de diagnóstico por imaxe está involucrado no desenvolvemento do coñecemento sobre anatomía radiográfica da fauna silvestre e distintos aspectos da ecografía vascular.Tamén se realizan ensaios sobre a seguridade e eficacia de diversos protocolos anestésicos en veterinaria.

Ensaios multidisciplinares

perro de investigación

Desde os diferentes servizos do hospital, desenvólvese un amplo abanico de liñas de investigación que con frecuencia presentan unha implicación multidisciplinar. Así, relacionado co ámbito da cirugía e a traumatología estúdase a avaliación de biomateriales de osteosíntesis de gran importancia nos procesos de reparación ósea.

O servizo de diagnóstico por imaxe está involucrado no desenvolvemento do coñecemento sobre anatomía radiográfica da fauna silvestre e distintos aspectos da ecografía vascular.Tamén se realizan ensaios sobre a seguridade e eficacia de diversos protocolos anestésicos en veterinaria.

Ensaios multidisciplinares

perro de investigación

Desde os diferentes servizos do hospital, desenvólvese un amplo abanico de liñas de investigación que con frecuencia presentan unha implicación multidisciplinar. Así, relacionado co ámbito da cirugía e a traumatología estúdase a avaliación de biomateriales de osteosíntesis de gran importancia nos procesos de reparación ósea.

O servizo de diagnóstico por imaxe está involucrado no desenvolvemento do coñecemento sobre anatomía radiográfica da fauna silvestre e distintos aspectos da ecografía vascular.Tamén se realizan ensaios sobre a seguridade e eficacia de diversos protocolos anestésicos en veterinaria.

Multidisciplinary trials

research dog

At the different services available at the hospital a wide variety of lines of research are underway; frequently they make use of several disciplines at once. Hence, in relation to the area of surgery and traumatology, the evolution of biomaterials in osteosynthesis and the importance of its effects on the process of bone reparation is being studied.

Diagnostic imaging service is involved in the development of knowledge about wildlife radiographic Anatomy and different aspects of vascular ultrasound.There are also trials on the safety and efficacy of different anesthetic protocols in veterinary medicine.

Multidisciplinary trials

research dog

At the different services available at the hospital a wide variety of lines of research are underway; frequently they make use of several disciplines at once. Hence, in relation to the area of surgery and traumatology, the evolution of biomaterials in osteosynthesis and the importance of its effects on the process of bone reparation is being studied.

Diagnostic imaging service is involved in the development of knowledge about wildlife radiographic Anatomy and different aspects of vascular ultrasound.There are also trials on the safety and efficacy of different anesthetic protocols in veterinary medicine.

Multidisciplinary trials

research dog

At the different services available at the hospital a wide variety of lines of research are underway; frequently they make use of several disciplines at once. Hence, in relation to the area of surgery and traumatology, the evolution of biomaterials in osteosynthesis and the importance of its effects on the process of bone reparation is being studied.

Diagnostic imaging service is involved in the development of knowledge about wildlife radiographic Anatomy and different aspects of vascular ultrasound.There are also trials on the safety and efficacy of different anesthetic protocols in veterinary medicine.