postit-gl

  • Órgano paritario para o establecemento e supervisión de obxectivos enmarcados dentro do convenio de colaboración.
  • Recibe as propostas dos órganos de xestión da FRC e da comunidade universitaria, para a súa análise e posterior elevación ao Padroado da FRC e á Xunta de Goberno da USC.
  • O 27 de Decembro de 2000 aprobouse o reglamento de réxime interno (RRI) do HVU-RC.

 

MEMBROS DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Fundación Rof Codina

Presidente da FRC

Vicepresidente da FRC

Alcalde de Lugo

Director - Xerente da FRC

Universidade de Santiago de Compostela

Reitor da USC

Un Vicerreitor

Decano da Fac. de Veterinaria

Director - Veterinario do HVU-RC

 

 

Órganos de gobierno

becas internado

becas TSFP

becas SAC

programa helper-es

becas apoyo

programa junior-es

200x90 Xunta Conselleria Educacion200x90 USC200x90 Concello200x90 Deputacion

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas por el funcionamiento esencial de este sitio ya se han establecido. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra página sobre el uso de cookies.

  Acepto las cookies de este sitio.
Información sobre las Cookies
Directiva de la UE sobre el uso de Cookies