postit-gl

FRC 200x90A Fundación Rof Codina (FRC) garante o financiamento do hospital e conforma a metade dunha comisión paritaria encargada xunto á Universidade de Santiago de velar polo cumprimento dun triplo obxectivo: docente, asistencial e investigador. Na actualidade, este modelo de xestión é imitado por outros centros similares.

Ler máis...

Os obxectivos da Fundación céntranse en tres áreas: colaboración coa docencia, prestación de servizos e colaboración e fomento da investigación.

Ler máis...

O padrado da Fundación Rof Codina está constituido por

Xunta de GaliciaUniversidad de Santiago de Compostela
Deputación provincial de LugoConcello de Lugo

Ler máis...

  • Asinado o 21-5-1997

  • Adapta o sistema establecido no Real Decreto 1558/86 para a adscripción de Hospitais á Universidade.

  • Constitúe e dá carácter UNIVERSITARIO ao Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVU-RC)

Ler máis...

  • Órgano paritario para o establecemento e supervisión de obxectivos enmarcados dentro do convenio de colaboración.
  • Recibe as propostas dos órganos de xestión da FRC e da comunidade universitaria, para a súa análise e posterior elevación ao Padroado da FRC e á Xunta de Goberno da USC.
  • O 27 de Decembro de 2000 aprobouse o reglamento de réxime interno (RRI) do HVU-RC.

Ler máis...

becas internado

becas TSFP

becas SAC

programa helper-es

becas apoyo

programa junior-es

200x90 Xunta Conselleria Educacion200x90 USC200x90 Concello200x90 Deputacion

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas por el funcionamiento esencial de este sitio ya se han establecido. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra página sobre el uso de cookies.

  Acepto las cookies de este sitio.
Información sobre las Cookies
Directiva de la UE sobre el uso de Cookies