postit-gl

FRC 200x90A Fundación Rof Codina (FRC) garante o financiamento do hospital e conforma a metade dunha comisión paritaria encargada xunto á Universidade de Santiago de velar polo cumprimento dun triplo obxectivo: docente, asistencial e investigador. Na actualidade, este modelo de xestión é imitado por outros centros similares.

Ler máis...

Os obxectivos da Fundación céntranse en tres áreas: colaboración coa docencia, prestación de servizos e colaboración e fomento da investigación.

Ler máis...

 PADROADO DA FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA ROF CODINA 

Presidenta

 • Carmen Pomar Tojo, conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional.

En Representación da XUNTA DE GALICIA:

 • José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades, vogal.
 • Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vogal
 • Manuel Rodríguez Vázquez, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, vogal
 • Jose Manuel Balseiro Orol, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, vogal.

En representación da Universidade de Santiago de Compostela:

 • Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, vicepresidente primeiro.
 • Germán Santamarina Pernas, decano da Facultade de Veterinaria de Lugo, vogal.
 • Antonio González Cantalapiedra, director veterinario do HVU-RC, vogal.

En representación da Deputación Provincial de Lugo:

 • José Tome Roca, presidente da Deputación Provincial de Lugo, vicepresidente segundo.
 • Pilar García Porto, deputada provincial da Deputación Provincial de Lugo, vogal
 • Efrén Castro Caloto, deputado provincial da Deputación de Lugo, vogal.

En representación do Concello de Lugo:

 • Lara Méndez López, alcaldesa de Lugo, vogal.
 • Rubén Arroxo Fernández, primeiro tenente de Alcaldesa, vogal.
 • Manuel López Fernández, concelleiro do Concello de Lugo, vogal.

Presidente honorífico

 • Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia.

Membro honorífico

 • José María Sancho Rof, vogal honorífico da FRC.

Secretario do Padroado

 • Luis Felipe de la Cruz Palomino, xerente da Fundación Publica Galega Rof Codina.

 

ESTATUTOS

 

descargar Estatutos 

 • Asinado o 21-5-1997

 • Adapta o sistema establecido no Real Decreto 1558/86 para a adscripción de Hospitais á Universidade.

 • Constitúe e dá carácter UNIVERSITARIO ao Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVU-RC)

Ler máis...

 • Órgano paritario para o establecemento e supervisión de obxectivos enmarcados dentro do convenio de colaboración.
 • Recibe as propostas dos órganos de xestión da FRC e da comunidade universitaria, para a súa análise e posterior elevación ao Padroado da FRC e á Xunta de Goberno da USC.
 • O 27 de Decembro de 2000 aprobouse o reglamento de réxime interno (RRI) do HVU-RC.

Ler máis...

becas internado

becas TSFP

becas SAC

programa helper-es

becas apoyo

programa junior-es

200x90 Xunta Conselleria Educacion200x90 USC200x90 Concello200x90 Deputacion

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas por el funcionamiento esencial de este sitio ya se han establecido. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra página sobre el uso de cookies.

  Acepto las cookies de este sitio.
Información sobre las Cookies
Directiva de la UE sobre el uso de Cookies