postit-es

20200326 Comunicado coronavirus

Comunicado do Tribunal de Selección das Bolsas de Internado, Inserción Laboral para veterinarios/as (SAC), Apoio Asistencial en áreas clínicas e Técnico/a de Laboratorio do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina Convocatoria Abril – 2020

Asunto: Incidencia do Coronavirus COVID-19 no comezo das bolsas do HVU-RC.

(Incidencia del Coronavirus COVID-19 en el inicio de las becas del HVU-RC)

Debido á prolongación do estado de alarma causado pola crise do coronavirus, situación que obriga ao HVU-RC a funcionar só con servizos mínimos, o que impide cumprir axeitadamente coa misión docente que teñen todas as bolsas convocadas pola Fundación Rof Codina, e dando cumprimento ás recomendacións das autoridades, reunido o Tribunal de Selección das bolsas acordou pospoñer o comezo das bolsas da Convocatoria de abril de 2020 para o día 1 de maio de 2020.

(Debido a la prolongación del estado de alarma causado por la crisis del coronavirus, situación que obliga al HVU-RC a funcionar tan solo con servicios mínimos, lo que impide cumplir adecuadamente con la misión docente que tienen todas las becas convocadas por la Fundación Rof Codina, y dando cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades, reunido el Tribunal de Selección de las becas ha decidido posponer el inicio de las becas de la Convocatoria de abril de 2020 para el 1 de mayo.)

Infórmase ás persoas seleccionadas, que se manteñen os resultados do proceso de selección e a duración das bolsas, 12 meses, sendo, por tanto, a data de finalización das bolsas o 30 de abril de 2021, en lugar do 31 de marzo como estaba previsto.

(Se Informa a las personas seleccionadas, que se mantienen los resultados del proceso de selección y la duración de las becas, 12 meses, siendo, por tanto, la fecha de finalización de las becas el 30 de abril de 2021, en lugar del 31 de marzo como estaba previsto.)

No caso de que o 11 de abril fose prorrogado o estado de alarma o Tribunal reuniríase para tomar as decisións que considere oportunas.

(Si el 11 de abril se prorrogase el estado de alarma, el Tribunal se reuniría para adoptar las decisiones que considere oportunas.)

O que comunica en Lugo, a 26 de marzo de 2020

becas internado

becas TSFP

becas SAC

programa helper-es

becas apoyo

programa junior-es

200x90 Xunta Conselleria Educacion200x90 USC200x90 Concello200x90 Deputacion

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas por el funcionamiento esencial de este sitio ya se han establecido. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra página sobre el uso de cookies.

  Acepto las cookies de este sitio.
Información sobre las Cookies
Directiva de la UE sobre el uso de Cookies